Voor compagnons

Ik geef inzicht in de individuele drijfveren van compagnons waardoor de onderlinge relatie verbetert. Dit doe ik door bewustwording te creëren in de gezamenlijkheid van natuurlijke talenten en doelstellingen. Met als gevolg een duurzame en succesvolle samenwerking.

Veel compagnons beginnen enthousiast aan een gezamenlijk avontuur zonder zich echt goed te realiseren wat deze samenwerking gaat betekenen. Vaak gaat het ook jaren goed. Maar hoe goed ken je elkaar echt? Welke afspraken heb je samen gemaakt? Wat staat op papier? Wat is je gezamenlijk (hoger) doel? Wat gebeurt er onder druk? Hoe reageer je dan? En hoe reageer je op elkaar?

Als je elkaar ECHT kent en vanuit vertrouwen elkaar ook aan durft te spreken op de zaken die ertoe doen dan ligt er de juiste basis om samen succesvol te zijn. Ook dit begint met vertrouwen!

Ik help compagnons om tot dit wederzijds vertrouwen te komen.

Hoe?

Vanuit bewustwording, inzichten en eye-openers kunnen we samen gaan werken aan vertrouwen in elkaar. Vanuit dit vertrouwen wordt het steeds minder lastig elkaar oprechte feedback te geven en vervolgens vanuit goede afspraken op papier, samen verantwoordelijkheid nemen daadwerkelijk hogere doelen te halen of nog mooier gezamenlijke dromen waar te maken.

V.O.C. streeft naar een betere wereld, waarin mensen al hun
natuurlijke talenten en positieve drijfveren inzetten om vanuit vriendschap
en vertrouwen met elkaar een nieuwe toekomst te creëren.

TOP